Masumoto

Masumoto
62-1 Kogurisu, Higashiyoshino Village, Yoshino-gun, Nara Prefecture
Neighborhood: Mt. Takami
Website (JP)
Parking